Mission Statement:

ஹுமா நுரையீரல் அமைப்பு பெருவாரியாக காணப்படும் நுரையீரல் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் முயற்சியின் அடித்தளம் ஆகும், இது உலகளவில் ஆயிரக் கணக்கானவகள் இறப்பதற்க்கு காரணமாக இருக்கிறது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய காற்று மாசு, காசநோய் , சுவாச தொற்று மற்றும் நாள்பட்ட நுரையீரல் பிரச்சனைகள். அரசு மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகளுக்கு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி உதவியை அழிக்கிறது HLF.